Det Där med Polaritet…

No Comments

I dagsläget är det här med polaritet som ‘manligt’ och ‘kvinnligt’ ett väldigt kontroversiellt ämne inom wicca och häxkonst, vilket är superbra, tycker jag. Det är dags att detta diskuteras mera! Det här inlägget blev långt, och lite svamligt som vanligt. Det är inte ett ‘såhär är det’, utan bara mina tankar kring det här begreppet.

Om man tittar i äldre böcker om wicca och häxkonst, till exempel första utgåvan av The Spiral Dance av Starhawk (i senare utgåvor ändrade hon faktiskt ståndpunkt, det tyckte jag var bra!), eller böckerna av Janet och Stewart Farrar och liknande, så kommer man absolut att stöta på termen ‘polaritet’. Jag nämnde detta i inlägget om athamen, och vill här prata lite mer om det.

I dagsläget och tack vare hur vårt samhälle utvecklas tycker jag, och min fru kan jag väl tillägga, att det är helt oacceptabelt att hålla fast vid gamla uttryck som ‘manligt och kvinnligt’ eller ‘maskulint och feminint’. Dessa kommer oundvikligen upp när man läser om begreppet ‘polaritet’, som i sin tur är ganska viktigt inom wicca och häxkonst. I det läget är det viktigt att komma ihåg att de böckerna och idéerna stammar från femtiotalet (minst!) och framåt! Samhället var annorlunda då, och man utforskade andra saker inom sig. Men i dagsläget måste vi gå vidare och utvecklas, och att hålla fast vid de gamla dammiga idéerna om polaritet som manlig och kvinnligt är verkligen att stagnera.

Anledningen till att jag kommer nämna det i en del inlägg, som om athamen, är för att det är ett begrepp som lever kvar och som fortfarande är relevant, det måste bara användas i en nytappning. Dessutom är det bra att veta hur saker har använts förr så man får en bra kunskapsbas att stå på, tycker jag! Det är en liten lektion i historia!

Idéen om polaritet – tillsammans blir delarna en helhet

Idéen om polaritet finns i många kulturer, tänk till exempel på Yin och Yang. Inom wicca och häxkonst så tror jag att begreppet har varit väldigt viktigt förut, för att ta sig ur det väldigt patriarkala som fanns förr… hemliga mansdominerade magiska sällskap, plötsligt kunde man prata om det feminina, det mörka och kvinnliga som motpunkt till detta. Så jag tror verkligen att begreppet har behövts tidigare. Det gav ett legitimt sätt att prata om det kvinnliga, istället för att ha ett övergripande ‘manligt’ så kunde man nu ha en motpunkt. Vi kan se det här i Freuds böcker till exempel där han skrev om kvinnan som den ‘mörka kontinenten’, eller hos Jung när han utforskade arketyperna ‘animus’ och ‘anima’. Att tänka på polaritet som ‘manligt’ och ‘kvinnligt’ är dock att förenkla saken alldeles för mycket! Dessutom fick det kvinnliga många negativa egenskaper och hur kul är det? Och det manliga, ja, det är ju ganska jobbigt att leva upp till något sorts Superman-ideal.

Jag arbetar med polaritet, av många olika anledningar, och jag tror absolut att det finns. Men jag ser det helt ‘enkelt’ som två kosmiska krafter, som är könlösa. Lite mer som magneter, liksom =)
När de förenas blir delarna en helhet, de blir hela Universum, och detta är väldigt effektivt inom ritual. Det gör det enkelt att arbeta med magi, och att arbeta med olika delar inom sig själv. Dock är det fortfarande alldeles för enkelt att tänka på det som två motpunkter med ett vakuum emellan. Jag återkommer till det om en liten stund!

Varför är det viktigt?

Ja, varför spelar det här någon roll? För mig är det för att det gör det enklare att arbeta med magi och energi. Man kan bygga upp ett sorts internt bibliotek med korrespondenser och idéen om polaritet gör det enklare att kategorisera.

Det handlar egentligen om balans

Egentligen tror jag att det här med polaritet bottnar i en önskan att universum ska vara balanserat, både inom en själv och utanför en själv. Om man har ‘manliga’ och ‘kvinnliga’ kvaliteter i lika delar i allting så borde det ju vara balanserat, tänker man =) Det är ju det som Yin och Yang illustrerar, och där ser man hur varje del har lite av den andra inom sig, tillsammans blir de hela Universum.

Problematiken

Det finns en del problematik med det här med polaritet. En del är relaterat till att prata om det som ‘manligt’ och ‘kvinnligt’ medan en del är relaterat till själva begreppet. Här har jag tre olika punkter som jag har funderat mycket på! De två första är gällande ‘manligt’ och ‘kvinnligt’ och det sista om begreppet ‘polaritet’ som helhet.

  • Hur definieras ‘manligt’ och ‘kvinnligt’?!
  • Vad händer när man har fem kön?!
  • Vad finns mellan polerna?!
Hur definieras ‘manligt’ och ‘kvinnligt’?

Ja, hur? För hundra år sedan var det nog mycket enklare att definiera, inte för att det var mer sant då än nu, utan bara för att samhället såg annorlunda ut och det var acceptabelt. Men i dagsläget, hur kan man definiera de här begreppen? Jag tycker det är en omöjlighet, och vad skönt det är! Vad skönt att bara kunna släppa hela det tjafset även inom häxkonst och wicca, och bara koncentrera sig på den stora, kosmiska kraften (och dess delar!) istället!

Vad händer när man har fem kön?

Ja, vad händer då? Vi har säkert alla hört att en del urfolkskulturer har flera kön, inte bara män och kvinnor, så hur kan man då hålla fast vid så utdaterade begrepp som ‘manligt’ och ‘kvinnligt’? En annan tanke är ju, vad händer när man hittat liv på andra planeter, och de har det heeeelt annorlunda där?! Freaky, va? B)

Vad finns mellan poolerna?

När det kommer till polaritet som helhet så är det största problemet ‘vad finns mellan poolerna’? Är det ett tomrum? Svart och vitt? Ibland tänker jag på polariteten som två punkter mitt emot varandra i en sfär. Punkterna kan flyttas men är alltid mitt emot varandra, så vad som är i varje pol är inte statiskt utan fluktuerar… ibland tänker jag på det som en pendel, som hela tiden rör sig mellan två punkter, och under tiden rör den vid allting annat mellan dem.

Vi har alla allting inom oss

Det viktigaste att komma ihåg är att vi alla har hela den kosmiska kraften inom oss. Vi är alla kompletta =) oavsett om vi ser oss som kvinnor, män, hen eller något annat!

Så är det allt eller inget?!

Nej, ibland jobbar jag med polaritet, ibland inte. Det beror helt på om begreppet är hjälpsamt för mig och den ritual jag gör. Ibland ser jag på den kosmiska kraften mer som ett pussel, och inga pussel har bara två bitar…

Categories: Häxkonst, Wicca Tags: Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *